GOED BEZIG.


Ook op kleine schaal kun je een verschil maken. En wij proberen ons steentje bij te dragen. Daarom gaat een groot deel van de opbrengst van Le-Clochard en Le-Trottoir naar Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN). Met de inkomsten worden woonprojecten ondersteund, waar begeleiding naar werk of een opleiding voorop staat. Momenteel hebben we al meer dan €40.000 aan SZN mogen doneren en een nieuw tienermoederhuis in Enschede gemeubileerd. Iedereen die onder een kartonnen dekbed of op een stoeptegel hoeslaken slaapt -ook namens SZN- bedankt.`
 
Bestel nu een Le-Clochard of een Le-Trottoir.
 

Link website: Stichting Zwerfjongeren Nederland 
  HET PROJECT.

"Slaap op straat en help een zwerfjongere er vanaf." Een groot deel van de opbrengst van beddengoed Le-Clochard & Le-Trottoir gaat naar Stichting Zwerfjongeren Nederland. Met de inkomsten worden woonprojecten ondersteund, waar begeleiding naar werk of een opleiding voorop staat. 


WAT DOET STICHTING ZWERFJONGEREN NEDERLAND?

De meeste mensen weten wel dat er in ons land volwassen zwervers bestaan. Maar er zwerven helaas ook veel jongeren op straat. Schattingen van het ministerie van VWS en de Rekenkamer wijzen op minimaal 5000 dak- en thuisloze jongeren. En er is te weinig opvang: voor slechts één op de tien. Bovendien is de hulp te versnipperd. Zo dreigen deze jonge mensen tussen wal en schip te vallen.

Zwerfjongeren hebben vaak veel meegemaakt en zitten op meerdere manieren in de problemen. Ze hebben, naast onderdak en eten, deskundige begeleiding nodig. Als ze eenmaal in een pension zitten en op verhaal gekomen zijn, wordt gewerkt aan een zelfstandig bestaan: het afmaken van een opleiding of het zoeken van een baan.

SZN hoopt door middel van dit dekbedovertrek aandacht en fondsen te verwerven voor dak- en thuisloze jongeren. Want nog steeds reageren veel mensen verbaasd, bijna ongelovig als ze horen dat er in Nederland dak- en thuisloze jongeren zijn.
Met dit beddengoed help je dan ook een jonge, kleine stichting die jouw steun hard kan gebruiken. 

Hieronder staan een aantal punten over de Nederlandse zwerfjongerenproblematiek en de doelstellingen van Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN):

Zwerfjongeren

 • komen voor in alle (middel) grote Nederlandse steden 
 • zijn meestal tussen de 15 en de 25 jaar, maar soms ook jonger 
 • zijn in een kwart van de gevallen meisjes (soms zwanger) 
 • zijn voor de helft van de gevallen van allochtone afkomst 
 • worden in 50% van de gevallen door de ouders op straat gezet 
 • komen uit alle lagen van de bevolking 
 • wonen op straat, in treinen en portieken 
 • wonen bij vrienden of in kraakpanden 
 • wonen in een (nood) opvangcentrum

Het gaat mis door

 • conflicten met (stief) ouders 
 • criminele of verslaafde ouders 
 • het overlijden van een of beide ouder(s)
 • een streng (religieus) regime 
 • Incest, mishandeling of verwaarlozing

SZN wil voor iedere jongere

 • woonruimte 
 • persoonlijke begeleiding 
 • structuur 
 • een opleiding
 • begeleiding naar zelfstandigheid

SZN zet zich daarom in voor

 • de uitbreiding van eerste opvang en woon-leer-werkvoorzieningen 
 • ondersteuning van bestaande opvang 
 • kennisbundeling en –uitwisseling 
 • verbetering van de samenwerking tussen instanties

SZN kaart daarbij het probleem aan bij 

 • het publiek 
 • de regering en lokale overheden 
 • het bedrijfsleven

JE HULP

Je helpt de Nederlandse zwerfjongeren door het Le Clochard dekbedovertrek
te kopen. Want hoe meer dekbedden er verkocht worden, hoe meer zwerfjongeren
geholpen kunnen worden door Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN).

Met de opbrengst van Le Clochard kunnen er meer projecten voor dak- en
thuisloze jongeren gerealiseerd en gesteund worden. De laatste jaren zijn
met hulp van SZN al 10 jongerenpensions opgericht in Nederland: Amsterdam,
Breda, Enschede, Haarlem, Leeuwarden, Nijmegen, Roermond, Heerlen, Rotterdam
en Tilburg. Ook kan met extra financiële steun de samenwerking tussen gemeenten,
scholen, werkgevers en woningcorporaties worden verbeterd.

Je helpt met het bestellen van Le Clochard ook mee aan de bewustwording van
de zwerfjongeren problematiek in Nederland. We leven in een rijk land en we mogen ons
schamen dat we deze groep jonge mensen geen plek in de maatschappij geven.
Bovendien willen zwerfjongeren hun leven graag verbeteren. Ze zijn jong, hoopvol en
energiek. Het enige dat ontbreekt is een steuntje in de rug.